Netwerkscan

ITenso biedt u de mogelijkheid om uw netwerk te inventariseren d.m.v een netwerkscan. Het doel van een netwerkscan is het in kaart brengen van uw huidige automatiseringsomgeving. Een scan resulteert in een netwerkbeschrijving en aanbevelingen, voor nu en in de toe­komst.

Wij scannen uw netwerk op de volgende onderdelen:

  • Performance
  • Connectivity
  • Beveiliging
  • Continuïteit
  • Efficiency
  • Hardware en software

De uitkomst van deze scan is een blauwdruk van het netwerk. Op basis van deze blauwdruk kunt u een goed onderbouwde korte en lange termijn beslissingen nemen ten aanzien van vernieuwing, verbetering en daarbij behorende investeringen.